Krótko o Słowosieci

Słowosieć to największy polski wordnet. Wordnet jest siecią leksykalno-semantyczną, której węzłami są jednostki leksykalne, a nićmi spajającymi całość - relacje semantyczne pomiędzy jednostkami. Te relacje semantyczne to np.

  • hiperonimia / hiponimia = relacja, która łączy wyraz w znaczeniu bardziej ogólnym (kot) z wyrazem w znaczeniu bardziej szczegółowym (tygrys - każdy tygrys należy bowiem do kotowatych);
  • meronimia / holonimia = relacja oznaczająca część i całość, np. zderzak - samochód (samochody mają zderzaki);
  • antonimia - relacja przeciwstawienia znaczeniowego, np. wejść - wyjść, żonaty - kawaler (szczegółowy wykaz relacji leksykalnych znajduje się tu [link].

Jednostki leksykalne, które wchodzą w takie same relacje leksykalno-semantyczne (ale nie w takie same relacje derywacyjne) uznajemy za synonimy i łączymy w synsety, tj. zbiory synonimów. Obecnie udostępniona wersja Słowosieci 2.0 liczy 116000 synsetów, 160000 jednostek leksykalnych, niemal 350000 relacji leksykalnych (z synonimią 430000).

Pierwszy wordnet na świecie - Princeton WordNet, powstał w latach 80. na Uniwersytecie Princeton. Od tego czasu setki zespołów badawczych rozpoczęły budowę wordnetów dla różnych języków, między innymi nasza Grupa Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej. W 2009 udostępniona została w Internecie pierwsza wersja Słowosieci. Tak jak jego pierwowzór - WordNet Uniwersytetu Princetońskiego - obecna wersja Słowosieci - 2.0 udostępniana jest na otwartej licencji [link].Przeglądanie Słowosieci

Słowosieć w wersji serwisu WWW jest dostępna do powszechnego użytku w aktualnej wersji. Wraz z postępem prac udostępniana wersja będzie uaktualniana.


Użycie Słowosieci do celów naukowych i komercyjnych

Jesteśmy otwarci na współpracę — zarówno o charakterze naukowym, jak i w ramach działań komercyjncych. Decyzją władz Politechniki Wrocławskiej Słowosieć jest udostępniana nieodpłatnie do wszelkich zastosowań (również komercyjnych) w oparciu o licencję wzorowaną na licencji Princeton WordNet.

(W obu wypadkach prosimy o kontakt.)


Dostęp na zasadzie usługi sieciowej

W ramach części projektu Clarin realizowanej na Politechnice Wrocławskiej opracowano usługę sieciową (web service), dzięki której możliwy jest dostęp do Słowosieci za pomocą prostego API. Szczegóły opisane są na stronie projektu.


Aplikacja do rozbudowy Słowosieci

Aplikacja jest rozwijana przez zespół programistów i podlega częstym zmianom. W przypadku zainteresowania użyciem aplikacji również prosimy o kontakt.