WordnetLoom to aplikacja do edycji wordnetu. Został zbudowany dla potrzeb konstrukcji największego polskiego wordnetu o nazwie Słowosieć. WordnetLoom dostarcza dwa sposoby interakcji: oparty o formularze (zaimplementowany początkowo), oraz oparty o wizualizację grafu (wdrożony niedawno). Perspektywa wizualizacji oparta o prezentację interaktywnego grafu wordnetu umożliwia przeglądanie i bezpośrednią edycję struktury relacji leksykalno-semantycznych i synsetów. WordnetLoom działa w środowisku rozproszonym , tzn. wielu lingwistów może pracować jednocześnie z centralną bazą danych.


WordnetLoom został napisany w środowisku Java 1.6 dzięki czemu może być uruchomiony na wielu systemach operacyjnych. Do działania wymaga serwera bazy danych MySQL. W załączonym pakiecie znajduje się pusty schemat bazy danych (tylko standardowo typy relacji Słowosieci zostały dołączone).

W celu zainstalowania aplikacji prosimy zapoznać się z instrukcją załączoną w pakiecie z aplikacją (plik README).

WordnetLoom umożliwia import bazy w formacie Princeton Wordnet. Import został przetestowany z Princeton Wordnetem w wersji 3.0. Domyślne typy relacji Słowosieci zawierają rzutowanie na relacje Princeton Wordnetu.


Dodatkowo informacje znajdują się w naszym artykule (również umieszczonym w załącznikach na tej stronie):

@ARTICLE{MarPiaWNLoomIJDMMMM:11,

  author = {Micha{\l} Marci\'nczuk and Maciej Piasecki and Rados{\l}aw Ramocki
    and Marek Maziarz},
  title = {{WordnetLoom}: a Wordnet Development System Integrating Form-based
    and Graph-based Perspectives},
  journal = {International Journal of Data Mining, Modelling and Management},
  year = {2011},
  note = {Accepted for publishing}
}


Baza danych Słowosieci może zostać pobrana ze strony: pobierz.

Wszelkie błędy i problemy mogą zostać zgłoszone w naszym systemie raportowania.

WordnetLoom został opublikowany na licencji GNU GPLv3. Kod źródłowy dostępny jest na repozytorium systemu GIT pod adresem: http://nlp.pwr.wroc.pl/wordnetloom.git.