Aplikacja Mobile plWordNet służy do przeglądania zasobów polskiej wersji słownika Wordnet. Udostępnia słownik wyrazów bliskoznacznych, opis relacji semantycznych między wyrazami, źródło definicji znaczeń, hierarchię pojęć. Jest częścią projektu Słowosieć Politechniki Wrocławskiej. Aplikacja umożliwia przeglądanie wyrazów a także podążanie po ścieżkach połączeń miedzy nimi. Dla pełniejszej użyteczności wyrazy połączono dziesięcioma typami relacji. Używane są dwa słowniki: Polska Słowosieć oraz Angielski Wordnet(wersja niepełna). Mobile plWordNet może być przeglądany OFFLINE, wymagane jest jedynie jednorazowe połączenie z internetem w celu pobrania odpowiedniej wersji bazy danych. Zalecane jest posiadanie zawsze aktualnej wersji bazy (aplikacja udostępnia automatyczne aktualizacje co pewien okres czasu). Warte uwagi są statystki dostępne na stronie: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/stats

UWAGA! Baza danych wymagana do działania aplikacji zajmuje dużo pamięci (ponad 100MB) dlatego zalecamy korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego podczas pobierania gdyż używanie połączenia sieci komórkowych może być kosztowne!

LINK do bazy danych: http://nlp.pwr.wroc.pl/ltg/attachments/article/67/DatabaseInfo.xml

Opis projektu: Wordnet to słownik wyrazów bliskoznacznych, opis relacji semantycznych między wyrazami, źródło definicji znaczeń, hierarchia pojęć - wszystko to składa się na leksykalną bazę wiedzy. Oryginalny WordNet dla języka angielskiego, konstruowany od ponad 20 lat na Uniwersytecie Princeton, użyczył nazwy i struktury wielu takim bazom wiedzy dla innych języków. Bardzo liczne są komercyjne i badawcze zastosowania wordnetów w informatyce i inżynierii oprogramowania, nade wszystko w sztucznej inteligencji i zwłaszcza w przetwarzaniu języków. (Należy odnotować, że są one niemal zawsze swobodnie dostępne dla naukowców i projektantów systemów.)

Skuteczne wyszukiwanie informacji w nieustannie rosnącej ilości tekstu na Internecie wymaga starannej selekcji, w czym wordnety są z reguły bardzo pomocne. Jak każdy słownik, wordnet musi zawierać informację dokładną i - na ile się da - kompletną, toteż konstrukcja nowego wordnetu kosztuje wiele wysiłku. Prace zainicjowane kilkanaście lat temu doprowadziły do powstania wstępnych wersji wordnetów dla szeregu języków europejskich i azjatyckich. Żadna z nich jednak nie dorównuje jeszcze rozmiarami WordNetowi angielskiemu. Koordynacja z WordNetem jest niezbędna, tłumaczenie go na inne języki wymagałoby natomiast czasochłonnego pełnego przeglądu bazy z uwagi na zwykle znaczne różnice typologiczne i kulturowe między językami. Dlatego to część zespołów budujących nowe wordnety przyjęła zasadę tworzenia bazy od podstaw w zgodzie ze specyfiką konkretnego języka.

Inżynieria języka dostarcza przybliżonych metod wyliczania podobieństwa znaczeniowego między wyrazami na podstawie tekstów złożonych z milionów zdań. Poprzedni projekt wypracował kilka nowatorskich, wysoce dokładnych metod tego typu, i udostępnił je lingwistom wprowadzającym dane leksykalne. Głównym celem naukowym niniejszego projektu jest znaczące ulepszenie jakości tamtych metod i stworzenie kilku nowych, jeszcze skuteczniejszych metod. Ich obecne i przyszłe zastosowania wychodzą daleko poza wspomaganie konstrukcji wordnetów, a w samej dziedzinie wordnetów będą przydatne dla języków zasadniczo różnych od polszczyzny.

Wersja przeglądarkowa aplikacji: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/

Strona Projektu: http://nlp.pwr.wroc.pl/en/projects/plwordnet2

Zarówno słownik Słowosieci jak też sama aplikacja są projektem Politechniki Wrocławskiej