Opis, przeznaczenie

W kontekście rzutowania leksykalnych sieci semantycznych, idea algorytmu Relaxation Labeling (RL) zaproponowanego przez autorów w [1], polega na określaniu wag potencjalnych powiązań pomiędzy parą synsetów, uwzględniając zadane wcześniej ograniczenia. Waga takiego powiązania jest odpowiednio modyfikowana: może być zwiększana bądź zmniejszana, jednak suma wag dla potencjalnych odpowiedników danego sysnetu zawsze musi wynosić 1. Podstawowa wersja agorytmu została rozszerzona o dodatkowe źródło informacji, nazwane niepodważalnymi powiązaniami. Algorytm uwzględnia wprowadzone ręcznie powiązania, traktując je jako powiązania, które nie mogą być zmodyfikowane.

 

Opracowane, dodatkowe zasoby

Opracowany został słownik dwujęzyczny polsko-angielski, na podstawie którego, generowane były pary potencjalnych odpowiedników. Słownik jest wynikiem połączenia istniejących słowników polsko-angielskich: [2], Wiktrionary oraz tłumaczeń dostępnych w Wikipedii.

 

Funkcjonalność

  • generowanie potencjalnych odpowiedników, bazując na ręcznie wprowadzonych połączeniach, aktualnej siatce relacji semantycznych (hiponimii, hiperonimii) oraz dowolnych ograniczeniach opisanych w [1],
  • uzupełnianie bazy danych o relacje potencjalnego odpowiednika,
  • wykonanie oceny wygenerowanych powiązań.

Wymagania systemowe, wymagane moduły itp.

  • zainstalowana aplikacja WorndetLoom
  • zainstalowana aplikacja do wykonywania algorytmu Relaxation Labeling (moduł pythonowy), wymagane jest dodanie ścieżki do aplikacji do zmiennej systemowej PYTHONPATH (w przypadku skorzystania z instalatora, ten proces jest wykonywany autonatycznie).
  • zainstalowanie aplikacji wordnet-www (uzupełnienie ściezki systemowej PYTHONPATH o ścieżke do wordnet-www).


Aplikacja uruchomieniowa

Główna aplikacja znajduje się w pliku run.py

Literatura

  1. Daud´e, J., Padró, L., Rigau, G.: Making wordnet mappings robust. In: Proceedings of the 19th Congreso de la Sociedad Espa˜nola para el Procesamiento del Lenguage Natural, SEPLN, Universidad Universidad de Alcal´a de Henares. Madrid, Spain (2003)
  2. Piotrowski, T., Saloni, Z.: Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski. (2002)

Attachments:

Download this file (rl-install-v8.7z)rl-install-v8.7z[Instalator RL-buttona --- wersja 8]42198 Kb