Problemy teoretyczno-metodologiczne semantycznego opisu czasowników w Słowosieci 2.

Research areas:
Year:
2013
Type of Publication:
Article
Keywords:
wordnet; plWordNet
Journal:
Prace Filologiczne
Volume:
LXIV
Pages:
49-64
Hits: 5221