Dziob, Agnieszka

Personal Information

Position: koordynator
Research areas:

Publications

  • Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki. Implementation of the Verb Model in plWordNet 4.0. Proceedings of the 9th Global Wordnet Conference, Singapore, 8-12 January 2018, 2018. [More] 
  • Tomasz Naskręt, Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki, Chakaveh Saedi, António Branco. WordnetLoom--a Multilingual Wordnet Editing System Focused on Graph-based Presentation. Proceedings of the 9th Global Wordnet Conference, Singapore, 8-12 January 2018, 2018. [More] 
  • Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki, Marek Maziarz, Justyna Wieczorek, Marta Dobrowolska-Pigoń. Towards revised system of verb wordnet relations for polish. Proceedings of the LDK workshops: OntoLex, TIAD and Challenges for Wordnets, 2017. [More] 
  • Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz. Problemy teoretyczno-metodologiczne semantycznego opisu czasowników w Słowosieci 2.. Prace Filologiczne, 2013. [More] 
  • Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz. Słowosieć jako narzędzie wspomagające pracę tłumacza. Rocznik Kognitywistyczny, 2011. [More]