Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure, www.clarin.eu) to projekt naukowy o zasięgu europejskim będący elementem mapy drogowej ESFRI (European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures). Celem projektów z mapy drogowej ESFRI jest budowa różnego rodzaju narzędzi badawczych, określanych wspólnym mianem infrastruktury naukowej.

 

Głównym celem projektu Clarin jest połączenie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich
w jedną wspólną sieć, która ma się stać ważnym narzędziem pracy naukowców z szeroko pojętych humanistycznych gałęzi nauki: zasoby i narzędzia językowe, które ze względu na swój specjalistyczny charakter były dotąd dostępne jedynie dla informatyków i lingwistów informatycznych (komputerowych), zostaną obudowane w funkcjonalne aplikacje i udostępnione wszystkim badaczom, którzy w swej pracy posługują się dokumentami pisanymi i zapisem mowy w językach europejskich.