Czasownik wchodzi w następujące relacje leksykalno-semantyczne:

 

1. Relacje konstytutywne:

 • hiponimia / hiperonimia (iść → przemieszczać się);
 • meronima / holonimia czasownikowa (jeść → przełykać):
 • stanowość (bieleć się → biały);
 • procesywność (pobrudzić się →  brudny);
 • kauzatywność (poić → pić);
 • inchoatywność (zasnąć → spać);
 • presupozycja (umrzeć → żyć);
 • uprzedniość (siąść → leżeć | stać);
 • wielokrotność:

- dystrybutywność (pozabijać →  zabić),
- iteratywność (jadać → jeść).

2. Relacje jednostek leksykalnych:

 • aspektowość:

- czysta (budować wybudować),

- wtórna (pozabijać zabijać);

 • antonimia:

- komplementarna (wrócić z tarczą wrócić na tarczy),

- właściwa (wchodzić wychodzić);

 • konwersja (sprzedawać kupować);
 • derywacyjność (odwadniać ← woda);
 • zawieranie roli (V N):

- obiekt | pacjens (kartkować kartka),

- instrument (solić sól),

- rezultat (portretować portret),

- miejsce i czas (garażować garaż),

- czas (nocować noc).

 

3. Pozostałe relacje

 • bliskoznaczność (syninimia między jednostkami o istotnie różnych rejestrach stylistycznych: kochać sięobcować (cieleśnie)),
 • obiekt
 • subiekt
 • sposób
 • okoliczność
 • fuzzynimia synsetów (służyć ↔ cel).

Liner2 modele NER v2

Model names — granice nazw własnych

Model names rozpoznaje granice nazw własnych bez ich kategoryzacji. Przymiotniki utworzone od nazw własnych nie są rozpoznawane przez ten model (kategoria nam_adj).

Poniżej znajduje się przykładowy dokument z zaznaczonymi granicami nazw własnych:

Toronto Dominion Centre

Toronto Dominion Centre - kompleks handlowo-kulturalny w kanadyjskim mieście Toronto, w Financial District. Składa się z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe.

Budynki tworzą odgrodzony od ulic dziedziniec, na którym Joe Fafard ustawił 6 odpoczywających krów z brązu. Pomiędzy budynkami stoi także wielkie krzesło. W południe odbywają się koncerty jazzowe.

W kompleksie znajduje się jedna z najważniejszych galerii sztuki Inuitów Toronto Dominion Gallery of Inuit Art.

Wynik oceny na części testowej korpusu KPWr 1.2 (index_names_test.list).

KategoriaPełna zgodnośćCzęściowe dopasowanie
PrecyzjaKompletnośćMiara FPrecyzjaKompletnośćMiara F
nam 85,99% 84,26% 85,12% 90,82% 89,13% 89,97%

Model top8 — osiem głównych kategorii obiektów

Toronto Dominion Centre

Toronto Dominion Centre - kompleks handlowo-kulturalny w kanadyjskim mieście Toronto, w Financial District. Składa się z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe .

Budynki tworzą odgrodzony od ulic dziedziniec, na którym Joe Fafard ustawił 6 odpoczywających krów z brązu. Pomiędzy budynkami stoi także wielkie krzesło. W południe odbywają się koncerty jazzowe.

W kompleksie znajduje się jedna z najważniejszych galerii sztuki Inuitów Toronto Dominion Gallery of Inuit Art.

Wynik oceny na części testowej korpusu KPWr 1.2 (index_names_test.list).

KategoriaPełna zgodnośćCzęściowe dopasowanie
PrecyzjaKompletnośćMiara FPrecyzjaKompletnośćMiara F
nam_adj 81,58% 62,72% 70,92% 81,95% 63,01% 71,24%
nam_eve 56,86% 32,04% 40,99% 64,22% 36,09% 46,21%
nam_fac 66,99% 46,67% 55,01% 70,57% 49,00% 57,84%
nam_liv 80,65% 79,91% 80,28% 82,71% 82,40% 82,56%
nam_loc 82,97% 87,63% 85,24% 84,28% 88,76% 86,47%
nam_org 67,59% 68,74% 68,16% 71,23% 72,63% 71,92%
nam_oth 80,67% 48,73% 60,76% 81,51% 49,24% 61,39%
nam_pro 59,17% 53,69% 56,29% 64,08% 58,15% 60,97%
łącznie 74,87% 70,21% 72,46% 77,45% 72,68% 74,99%
granice - - - 86,31% 80,93% 83,53%

Projekty

 1. Słowosieć 1.0
  Nazwa Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego.
  Okres od 2005-10-30 do 2008-10-30 Numer 3 T11C 018 29
  Kwota 366 900,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 2. Słowosieć 2.0
  Nazwa Konstrukcja zasobów leksykalnych przez rozpoznawanie relacji semantycznych na podstawie danych morfosyntaktycznych i semantycznych w korpusach tekstu.
  Okres od 2009-10-30 do 2012-10-30 Numer N N516 068637
  Kwota 406 960,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 3. NEKST
  Nazwa NEKST Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych.
  Okres od 2010-01-01 do 2014-07-01 Numer POIG.01.01.02-14-013/09
  Kwota 4 110 743,00 PLN (dla PWr) Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 4. SyNaT
  Nazwa SyNaT: Zadanie badawcze „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”
  Okres od 2010-08-16 do 2014-07-31 Numer POIG.01.01.02-14-013/09
  Kwota 2 800 000,00 PLN (dla PWr) Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
 5. CLARIN-PL
  Nazwa CLARIN-PL: „Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna.”
  Okres od 2013-01-01 do 2015-04-30 Numer 6358/IA/119/2013
  Kwota 16 500 000,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki
  (Polski Koordynator Narodowy z ramienia MNiSW)
 6. CLARIN-PL wsparcie
  Nazwa Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej.
  Okres od 2015-02-16 do 2016-04-30 Numer 3255/CLARIN ERIC/2015/0
  Kwota 1 000 000,00 PLN Kierownik dr inż. Maciej Piasecki

 

Narzędzia

NazwaOpisOpiekun
Inforex Webowy system do zarządzania i anotacji korpusów tekstowych Michał Marcińczuk
Liner2 Narzędzie do rozpoznawania jednostek identyfikacyjnych i wyrażeń temporalnych w tekście dla j. polskim Michał Marcińczuk
SpatialPL Narzędzie do rozpoznawania wyrażeń przestrzennych w tekście dla j. polskim Michał Marcińczuk

Zasoby

NazwaOpisOpiekun
KPWr Korpus plików tekstowych anotowanych na różnych poziomiach (frazy, słowa kluczowe, jednostki identyfikacyjne, wyrażenia temporalne i przestrzenne, sytuacje, anafora, WSD) Michał Marcińczuk
Marcin Oleksy
Słowosieć Słownik semantyczny, który odzwierciedla system leksykalny języka polskiego. Obecnie zawiera 176 000 rzeczowników, czasowników i przymiotników, 255 000 znaczeń oraz 600 000 relacji. Jest już największym wordnetem na świecie i nieustannie się rozrasta. Maciej Piasecki
Acoustic Data Building Toolset

Acoustic Data Building Toolset for Easy Experimentation with Neural Network-based Speech Recognition in Polish and English

Jerzy Sas
CLARIN_PRECOMB Data set for experimenting with phoneme recognition using a combination of CNN for Polish Jerzy Sas

Wytyczne

 

Kierownik Grupy Technologii Językowych G4.19

dr inż. Maciej Piasecki

maciej [dot] piasecki [at] pwr [dot] edu [dot] pl

 

Kotakt w sprawie WordnetLooma

tomasz [dot] naskret [at] pwr [dot] edu [dot] pl

 

Kontakt w sprawie Słowosieci

plwordnet [at] pwr [dot] edu [dot] pl

lub

agnieszka [dot] dziob [at] pwr [dot] edu [dot] pl